Výše odstupného v zaměstnání

Výše odstupného se liší v závislosti na délce, kterou pracovní poměr trval. Pokud délka jeho trvání nepřesáhla jeden rok, činí odstupné jedno násobek průměrného platu. Pokud trval více než jeden rok, ale zároveň méně než dva roky, činí odstupné dvojnásobek průměrného platu. A pokud trval více než dva roky, odstupné činí trojnásobek průměrného platu. Zaměstnanec má dokonce v jednom případě právo na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného platu. Tímto případem je situace, kdy zaměstnanec dostal výpověď kvůli tomu, že podle posudku lékaře nemůže vykonávat práci pro pracovní úraz či pro nemoc z povolání.

Výpověď smlouvy na dobu určitou

Je běžnou praxí, že zaměstnavatel nejprve se zaměstnancem uzavře smlouvu na dobu určitou a až později na dobu neurčitou. I pracovní smlouva na dobu určitou se dá ukončit předtím, než sjednaná lhůta uplyne a to jak ze strany zaměstnavatele, tak zaměstnance. Je dobré vědět, že pro tuto výpověď platí stejná legislativní pravidla jako na výpověď podanou při smlouvě uzavřené na dobu neurčitou.

Výpověď se dá odvolat pouze se souhlasem

Speciálně zaměstnanci by si měli rozmyslet, zda opravdu chtějí podat výpověď. Rozhodně se nevyplácí dělat toto rozhodnutí unáhleně a bez předchozí rozmyšlení. Je to kvůli tomu, že se výpověď nedá případně jednoduše vzít zpátky, až se zklidníte. Podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, se dá výpověď odvolat jen pokud s tím souhlasí zaměstnavatel. Pokud výpověď podal zaměstnavatel, jedná se naopak o souhlas zaměstnance. Je zároveň nutné, aby toto odvolání i souhlas s ním bylo písemné.